KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Přírodní památka Anenský vrch

Základní údaje
Vrcholová plošina a severní svahy Anenského vrchu (kóta 267,6) asi 1 km jižně až jihojihozápadně Bavor
Katastrální území: Bavory
Rozloha: 0,59 ha
Nadmořská výška: 242-268 m
Zřízena: vyhláška ONV v Břeclavi č. II/1206 z 9. 10. 1986

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Stepní lada s roztroušenými křovinami a výskytem chráněných druhů rostlin.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Návrší tvoří flyšová facie ždánicko-hustopečského souvrství s polohami rozvětralých slepenců a pískovců.

Rostlinstvo a květena
Stepní lada v pokročilém stadiu sukcese, s lemovými společenstvy a roztroušenými teplomilnými křovinami, zejména na bývalých mezích, představují polopřírodní enklávu uprostřed zemědělských pozemků.
Na lokalitě bylo v letech 1992-1996 zjištěno 102 druhy cévnatých rostlin, mezi nimi 6 zvláště chráněných druhů, a to hvězdnice chlumní, kosatec nízký, sasanka lesní, třemdava bílá, violka obojaká a zlatovlásek obecný.

Zvířena
Vzhledem k charakteru biotopu převažují stepní a křovinné druhy. Byl zaznamenán výrazný nárůst početních stavů křepelek polních, pravidelně zde hnízdí ťuhýk obecný, pěnice vlašská i pěnice hnědokřídlá, strnad luční, bramborníček černohlavý a skřivan polní.
V malakoufauně převažují xerotermofilní druhy Truncatellina cylindrica a Granaria frumentum, významná je i přítomnost terikolních mladých přistěhovalců z jižní Evropy - Cecilioides acicula a Oxychilus inopinatus.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Lokalita není hospodářsky využívána. Jisté ohrožení představuje ruderalizace způsobená mj. zemědělským hospodařením na sousedních pozemcích. Jako vhodný cílový ochranářský režim se jeví občasné kosení nebo pastva spojená s odstraňováním keřů. V sousedství se nacházejí několikaleté úhory, jejichž sukcesi by bylo možné ovlivnit žádoucím směrem a usilovat o jejich připojení k chráněnému území.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 10.03.2003 v 13:52 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Sněhové zpravodajství
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba