KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Kancelář vedení města

Všeobecná činnost

 1. Zabezpečuje veškeré administrativní, organizační, koordinační, provozní a materiálně-technické činnosti související s výkonem funkce starosty, místostarosty a tajemníka MÚ.
 2. Vyhotovuje zápisy z porad vedení městského úřadu vč. rozesílání a ulože-ní.
 3. Organizuje přidělování služebních aut pracovníkům MÚ.
 4. Shromažďuje požadavky a na jejich základě přiděluje jednotlivé konferenční místnosti žadatelům pro jednání.
 5. Vytváří a spravuje „Centrální elektronický registr“ (dále jen „CER“) na intranetu MÚ.

Problematika ZM, RM, komisí a výborů (mimo strategické plánování) 

 1. V souladu se zákonem o obcích a jednacími řády ZM a RM organizuje přípravu zasedání ZM a schůze RM včetně rozesílání a zveřejňování pozvánky na zasedání ZM a schůze RM.
 2. Zpracovává detailní návrhy programů schůzí RM a zasedání ZM dle schválených plánů prací a dalších návrhů účastníků jednání včetně jejich pozvání.
 3. Kontroluje úplnost předávaných materiálů pro jednání ZM a schůze RM.
 4. Zajišťuje konečné uložení zkompletovaných materiálů pro ZM a RM (na CD aj.) a jejich distribuci členům ZM, RM, MÚ aj.
 5. Zpracovává pro zasedání ZM prezentaci předkládaných materiálů.
 6. Pořizuje usnesení ZM (jako zapisovatel návrhové komise) a provádí prezentaci předkládaných návrhů na zasedání ZM.
 7. Pořizuje zápisy ze zasedání ZM a schůze RM.
 8. Vyhotovuje čistopis usnesení ZM a RM a zajišťuje distribuci usnesení RM a ZM dle jednacích řádů.
 9. Sleduje úkoly a kontroluje dodržování termínů a lhůt plnění usnesení ZM a RM.
 10. Zajišťuje archivaci materiálů RM a ZM vč. svázání do knih.
 11. Zajišťuje archivaci materiálů komisí RM a výborů ZM.
 12. Poskytuje veřejnosti písemnosti dle zákona o obcích.
 13. Vede aktuální evidenci členů ZM, RM, komisí RM a výborů ZM. Zpracovává oznámení o odvolání a jmenování nových členů těchto komisí a výborů dle rozhodnutí RM nebo ZM.
 14. Spolupracuje s předsedy těchto komisí a výborů na organizačním zajištění jejich jednání.
 15. Po obdržení zápisů z jednání komisí a výborů provádí bezodkladně jejich distribuci pracovníkům MÚ, členům RM a ZM a těm, jichž se ještě zápis tý-ká a současně je umístí na „N“ disk.

Personalistika 

 1. Organizačně a technicky zajišťuje vzdělávání členů ZM.
 2. Spolupracuje s tajemníkem MÚ v oblasti personalistiky.
 3. Organizuje školení zaměstnanců města ( BOZP, PO, aj.).
 4. Zajišťuje agendu „veřejné služby“ ve spolupráci s TS Příbor.
 5. Eviduje pracovní docházku zaměstnanců MÚ.

„Efektivní úřad“, optimalizace procesů aj.

 1. Řídí projekty optimalizace procesů MÚ a řízení („Efektivní úřad Příbor“, aj.)

www stránky města 

 1. Zajišťuje funkčnost a aktualizaci náplně www stránek města Příbora (kromě náplně odborů) s ohledem na platnou legislativu - zveřejňování informací včetně získávání nových informací.

Krizové řízení

 1. Vede agendu Bezpečnostní rady města a Povodňové komise. 
 2. Zabezpečuje úkoly požární ochrany podle § 29, odst. 3) a § 30 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění.
 3. Spolupracuje se starostou na návrzích dodatků a změn OZV - Požárního řádu města Příbor. 

Městská televize 

 1. Spolupracuje na základě smluvního vztahu s dodavatelem vysílání městské televize.
 2. Spolupracuje s držitelem licence ve věci zajištění funkčnosti vysílače.
 3. Vyhlašuje výběrová řízení na vysílání lokální TV.
 4. Stará se o rozpočtovou zprávu poplatků za vysílání, poplatků autorských a plateb za vysílání.
 5. Připravuje návrhy smluv na vysílání TV.
 6. Vyřizuje a zajišťuje opravy TV vysílače.

Kronika

 1. Zabezpečuje vedení kroniky města prostřednictvím externího kronikáře na základě smlouvy.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru: 1. patro, kancelář č. 3
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 410
(+420) 731 130 855
fax: (+420) 556 722 093

FORMULÁŘE A TISKOPISY

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Iveta Busková (Město Příbor) org. 139, 30.08.2013 v 21:05 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Sněhové zpravodajství
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba