KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Geologické zajímavosti - osa trasy Nový Jičín - Hostašovice

Geologické zajímavosti osa Nový Jičín - Hostašovice

Palackého naučná vlastivědná stezka z Nového Jičína do Hostašovic nás zavádí do geologicky zajímavé okrajové části Vnějších Západních Karpat, do oblasti Štramberské vrchoviny sousedící s Příborskou pahorkatinou a Moravskoslezskými Beskydami. Území leží na styku dvou základních geologických a geomorfologických celků České republiky, prvohorního Českého masivu a druhohorních až třetihorních Západních Karpat. Na styku obou celků leží příkopová propadlina Moravské brány, kterou vyplňují mladotřetihorní (miocenní - spodnobadenské) uloženiny, představující součást tzv. karpatské předhlubně.

Celé toto území má velmi složitou geologickou stavbu. Při mladotřetihorním vrásnění byla okrajová podslezská jednotka (horniny svrchní křídy a starších třetihor) Vnějších (někdy též flyšových) Západních Karpat přesunuta na vzdálenost nejméně několik desítek kilometrů přes Český masiv a karpatské předhlubně. Na ně se nasunula slezská jednota (svrchní jura až starší třetihory). Obě tyto jednotky dříve ležely v okrajových částech druhohorního a třetihorního oceánu Tethys několik stovek kilometrů od míst svého dnešního výskytu.

Celé území vymodelovaly ve starších čtvrtohorách do dnešní podoby jižní výběžky kontinentálního skandinávského ledovce, který zasáhl hluboko do oderské části Moravské brány (nejjižnější výskyty jsou zachovány v železničním zářezu u obce Dub). Vývoj krajiny velmi ovlivnilo suché chladné klima, které bylo vázáno na ledové doby, podobně jako i teplá vlhká období spojená s odtáváním a ústupem ledovců. Dnešní tvář krajina modelovaly též často rozsáhlé svahové pohyby.

Vlastní trasa naučné vlastivědné stezky vede územím budovaným spodnokřídovými uloženinami a vyvřelinami slezské jednotky. Její pevnější horniny, odolné proti erozi, tvoří vrcholky Štramberské vrchoviny a Příborské pahorkatiny, ve které, až na výjimky, však převládají měkčí horniny (jíl, slíny) podslezské jednotky. Na jihu území omezují pevné svrchnokřídové pískovce s jílovci, které skládají Moravskoslezské Beskydy.

Podle rekonstrukce, horniny slezské jednoty se v nejvyšší juře a spodní křídě usazovaly v několik desítek až stovek kilometrů širokém, značně protaženém klesajícím příkopu,který omezovaly příkré, hluboce založené zlomy. Oba svahy příkopu lemovaly vyvýšeniny, tzv. kordillery, ze kterých pochází materiál úlomkovitých hornin.

Z dnešního hlediska severozápadní okraj příkopu lemovala tzv. bašská kordillera, jihovýchodní okraj tzv. slezská kordillera. Při úpatí kordiller vznikaly někdy rozsáhlé podmořské náplavové kužely s velkou mocností usazených hornin. jejich příklady nalezneme ve výchozech jak v Příborské pahorkatině (např. hradní příkop hradu Starý Jičín), tak ve Štramberské vrchovině (kopec Svinec) a především v Moravskoslezských Beskydech. Severní část slezské jednotky řadíme k tzv. bašskému vývoji. V něm vede převážná část naučné vlastivědné stezky. Jižní část slezské jednotky, především území Moravskoslezských Beskyd, patří tzv. godulskému vývoji.

Hluboké zlomy, které příkop omezovaly, tvořily přívodní cesty pro spodnokřídové vyvřeliny těšínitové asociace. Jedno z významných center tohoto vulkanismu se nacházelo v dnešním okolí Kojetína a Straníku. Skládá se z mineralogicky a chemicky pestrého spektra vyvřelých hornin, které se vyskytují v podobě pravých nebo ložních žil, lávových výlevů, sopečných aglomerátů a nesouvislých vyvrženin sopečných (zastavení 10, 12, 13). Tyto vyvřelé horniny jsou pro slezskou jednotku velmi typické a vyskytují se v ní ve více než 100 km dlouhém pásu z východního okolí Hranic na Moravě přes Frýdek-Místek a Český Těšín až do Polska k Bialsku-Biale - uzavírá úvodní stať o geologických poměrech území pan dr. Mojmír Eliáš.

Na Naučné vlastivědné stezce Františka Palackého však najdou řadu informací i ti návštěvníci, které geologická věda nedokáže bezprostředně oslovit.

Věříme, že pro většinu z vás bude návštěva kraje příjemným zážitkem, pro který se budete k tomuto líbeznému koutu naší země trvale vracet.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 16.02.2004 v 13:19 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Sněhové zpravodajství
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba